Vandenõuteooriatest, NATO sõduritest sõjakolletes, sionismist, vabanüürlastest, Uuest Maailma Korrast jne

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
EVL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vandenõuteooriatest, NATO sõduritest sõjakolletes, sionismist, vabanüürlastest, Uuest Maailma Korrast jne

EVL
Administrator
This post was updated on .
Eesti missioonisõdurite kaitseks
               
Esiteks peab kohe mainima, et Eesti sõdur iseenesest ei vajagi mingit kaitset. Ta on piisavalt intelligentne ja professional, et olla üle igasuguste isehakanud “sõjandusekspertide” targutustest.

Sageli ei tugine selliste “ekspertide” argumendid millelgi muul kui lihtlabastel emotsioonidel. Iseenesest on see ka mõistetav - sõda ja sõdimine on väga emotsionaalsed teemad, eriti veel meil siin Eestis, kus viimane suur sõda on pea igasse peresse mingi jälje jätnud. Sageli vägagi valusa jälje.

Seetõttu me pigem sooviksime, et maailmast kaoksid kõik sõjad ja sellega kaasnevad hädad. See on inimlik ja mõistetav soov. Paraku, nii nagu ei hüüa ükski haigus tulles, ei tee seda sageli ka sõda ja viletsus. Kuid kui see käes on, jääb meie ülesandeks valida, kas reageerida sellele või mitte.

Nagu on seaduse järgi inimesel lubatud rikkuda seadust, et hoida ära veel suuremat seaduserikkumist, nii tuleb alati kaaluda ka sõtta minekut: kas sõttaminekuga hoitakse ära hilisemad võimalikud suuremad kahjud või mitte. Võimalike kahjude alla käib ka selline pealtnäha hoomamatu mõiste nagu rahvusvaheline õiguse ja turvalisuse rikkumine.

Meile meeldib tarbida Eestis ja maailmas laiemalt kehtivat rahu ja turvalisust, inimõiguste austamist jms. See kõik tundub meile loomuliku ja iseenesestmõistetavana. Kuid kas see tegelikult ikka on nii? Paraku ei ole, kõige selle eest on vaeva nähtud ja võideldud. Seetõttu kuulubki teadliku inimese tänu nendele, kes on selle kõige eest võidelnud, võitlevad praegu ja teevad seda tulevikus.

Nüüd vaatame, kus ja milleks on sõdinud/rahu valvanud Eesti missioonisõdurid. Eestlased on osalenud rahuvalvemissioonides, kus on otseselt peetud järelvalvet erinevate rahvaste turvalisuse üle. Otsesemalt sõjategevuses on eestlased osalenud Iraagi ja Afganistani operatsioonides. Vaatame neid veidi lähemalt.

Iraagis oli võimul kuritegelik, totalitaarne režiim (kõigi rahvusvaheliste õigusnormide kohaselt). Vähemusrahvaid kiusati taga, nende vastu kasutati kõikvõimalikku vägivalda. Iraak alustas sõda Iraani ja Kuveidi vastu. Heitis mürkgaasi kurdide külade peale ja surmas palju süütuid tsiviilisikuid. Need kõik on juba üsna kaalukad kuritööd, kuid kõik kokku õigustab igasugust Iraagi vastast tegevust sh ka sõda.

Meenutame, et Iraaki mõjutati enne sõjalist sekkumist erinevate sanktsioonidega ehk mittesõjaliste mõjutusvahenditega. Sõda on alati viimane lahendus. Selle järgi ei igatse keegi. Sõda on alati julm, sõjas esineb palju ebameeldivat, sh tsiviilohvreid. Kuid kas need on vabadusvõitlejad, kes kusagil turuplatsil end tsiviilisikute seas õhku lasevad ja koos endaga sadu naisi, lapsi ja vanureid tapavad ning sandistavad?

Afganistanis oli võimu võtnud äärmusislamistlik liikumine Taliban. Talibani liikmeid koolitati välja peamiselt Pakistanis asuvates õppe- ja treeninglaagrites. Neid rahastasid nii Pakistan kui ka Saudi-Araabia ja terroriorganisatsioonid.

Taliibide äärmusislamistlik liikumine sarnaneb eriti Saudi-Araabiaga. Enamus islamiriike ei tunnista sellist äärmuslikku islami tõlgendamist. Taliibid keelasid ära muusika, filmid. Naised pidid kandma kogu keha katvat burkat, mehed habet. Tüdrukute koolid suleti. Kehtestati ranged füüsilised karistused - piitsutamisest kuni kividega surnukloopimiseni. Hävitati sajandeid vanu ajaloomälestisi. Riik pöörati sisuliselt keskaega.

Seda tegi vaid üks võõrsil väljaõpetatud relvastatud bande, kes ei hoolinud kõige vähematki Afganistani rahvaste tahtest. Terrori abil on end alati kehtestanud vaid need, kes ausate valimistega võimule ei saaks, kellel puudub rahva toetus.

Talebani vastu sõdisid paljud Afganistani tõelised vabadusvõitlejad, kes olid omal ajal sõdinud juba Nõukogude Liidu vägede vastu (ja teevad seda tänaseni). Kahjuks need võitlejad olid sageli halvasti kordineeritud (esines näiteks rahvusepõhist rivaalitsemist, kuritegevust jms). Nende jaoks ei olnud kommunistide ja taliibide tegevusel suurt vahet.

Üheks selliseks vabadusvõitlejaks oli kuulus väejuht Sah Masood. Tema võitles inimväärse Afganistani eest, kus ei valitseks mingite äärmusislamistidest fanaatikute terror. Paraku tapsid terroristid Masoodi 2001. aastal, mil ta eelnevalt oli hoiatanud USAd terroristide eelseisva suure terroriakti planeerimisest. 11. septembril sai see teoks.

Talebani võimuvõtmise tagajärjel enamuse Afganistani territooriumi üle tekkis maailma kaardile sisuliselt “must auk”, kus toimuva üle puudus ülevaade ja kontroll. Nii tekkisid sinna rahvusvahelise terrorismi väljaõppelaagrid. Mille jaoks neid siis välja õpetati? Õpetati terroriaktide sooritamist, lõhkeasjandust ja muid sissitegevuseks vajalikke teadmisi.

Neist laagreist lähtunud terroristid sooritasid oma kuritegusid ka väljapool Afganistani. Selge see, et rahvusvaheline üldsus ei saanud sellist teiste riikide siseasjadesse sekkumist lihtsalt pealt vaadata. Nii nõutigi nende laagrite sulgemist ja terroriorganisatsioonide juhtide välja andmist. Mis edasi sai, teame kõik niigi. Taleban keeldus ja alustas provokatsioone.

Eesti missioonisõdurit nimetatakse sageli põlastavalt okupandiks. Kes nii teevad, tehku endale kõigepealt mõisted selgeks. Küsiks hoopis, kas me peaksime pidama ka neid vabatahtlikke okupantideks, kes Eestit Vabadussõja ajal aitasid? Kas näiteks Inglismaa, Soome ja Rootsi rahvas oleks pidanud tegema kampaaniad oma nn okupantide Eestist koju toomiseks?
Ka Eesti polesks Vabadussõda ilma välisabita võitnud. Isegi kommunistide moodustatud Eesti Töörahva Kommuunile poleks me vastu saanud.

Nii nagu Kommuuni toetas Nõukogude Vene, nii toetavad ka Talibani teised riigid ja terroriorganisatsioonid. Taliban ei esinda Afganistani rahvaid, nii nagu ei esindanud Eesti Töörahva Kommuun eesti rahvast. Need meie liitlased, kes sõdisid koos meiega Kommuuni ja Punaarmee vastu, ei olnud okupandid, vaid meie liitlased. Ilma nende abita oleks Kommuun laienenud üle Eesti. Kas see aga oleks tähendanud rahva tahet? Kindlasti mitte!

Sarnaselt ei ole ka Taliibide võim mitte Afganistani rahva võim, vaid ühe väljapoolt tugevasti relvastatud ja toetatud terroriorganisatsiooni võim. Säärane võim saab võita ja püsida vaid terror abil!

Afgaani rahvas on väsinud sõdadest, mis on lakkamatult kestnud üle 30 aasta. Mida kauem sõda ja sellega kaasnev segadus kestab, seda kergem on igasugustel bandedel voimu haarata. Rahvas on sõjast väsinud, infrastruktuur ja keskvõim hävitatud, lapsed ja juba ka täiskasvanud on ilma hariduseta. Suuresti on sellise olukorra eest vastutav Nõukogude Liit, kes sõdis Afganistani vastu kümme aastat. Kuid Venemaa on oma käed puhtaks pesnud ega taha mingit vastutust võtta.

Rahvusvahelisel üldsusel, sh ka Eestil, oleks äärmiselt vastutustundetu jätta sõdadest räsitud Afganistani rahvad ühe äärmuslastest bande meelevalda. Sõdade tekitatud haavu peab Afganistan veel aastakümneid parandama, kuid ta saab seda teha vaid koostöös rahvusvahelise üldsusega ja demokraatlikult valitud juhtidega. Ennekõike on vaja haridust, teadmisi.

Talebani terrorivalitsuse all oleks Afganistani rahvad määratud sisuliselt hariduseta orjade seisusesse, kes sõltuvad vaid valiseva klassi (taliibide) suvast. Kes tahaks oma rahvale sellist saatust? Ja kui meie teisi täna ei aita, mis õigust oleks meilgi hädakorral teiste abile loota?

Prooviks tasakaalustatult, ilma liigsete emotsioonideta ja kainelt (fakte siiski tunnistades) vaadelda mõningaid tänapäeva aktuaalseid probleeme rahvuslikes ringkondades. Alljärgnev on sõltumatu rahvuslase nägemus. Kellel on autoriteetseid allikaid (suvalised Internetis leiduvad sonimised välja jätta) see postitagu lahkelt need siia), paraku sellist infot pole kellegil. On vaid emotsioonid, soovmõtlemine ja viha. Need on paraku suureks takistuseks, et mingist probleemist adekvaatset ülevaadet saada.


Kas NATO (sh. ka Eesti sõdurid) okupeerivad Iraaki ja Afganistani?
Vastaks nii, et kas välismaised vabatahtlikud okupeerisid Eestit Vabadussõja ajal, kui nad meile appi tulid?

Iraak ja Afganistan on ju süütud ohvrid!? Mis halba nad on teinud?
Afganistan
Taliban ei tulnud vabade valimistega võimule. Taliban on suuresti pärit hoopis Afganistanist, kus sealsetes medrestes (islami koolides) õppivad äärmusislamlased hakkasid organiseeruma. Seda organiseerumist finantseerisid islamimaad, eriti Saudi Araabia. Nii toetatuna upitati Taliban Afganistanis võimule. Inimõigusi muidugi ei tunnistatud, kehtestati äärmiselt karm islamiseadustik, mida mujal islamimaadeski ei näe.
Vähe sellest, Taliban lasi rajada Afganistani terroristide treeninglaagreid (kahjuks või õnneks on terroristid reaalselt olemas, kui väga mõni ei tahaks neid USA väljamõeldisteks pidada). neid rajas Al Qaida, somaallased jt. Seal treeingu läbinud terroristid viisid läbi palju terroriakte (Aafrikast Ameerikani). Ka 2001.a. kaksiktornide ründajatest olid osad Afganistanis treeningu läbinud.
Enne N. Liidu rünnakut oli Afganistan suht stabiilne kants (võrreldes hilisema olukorraga). N. Liit sõdis 10 aastat seal, hävitas igasuguse olemasoleva infrastruktuuri, toimiva valitsuse, külvas maa täis igasugu relvastust ja tänu sellele kasvas üles palju mehi, kes muud ei oskagi, kui sõdida. Sõja võitsid afgaanid. Afgaanide vabadusvõitluse liider oli Masood (kelle terroristid lõpuks õhku lasid). Ta sõdis hiljem samamoodi taliibide vastu, kui enne venelaste vastu, sest ühesugused võõrvallutajad olid mõlemad.
See, et mõningad afgaanid taliibidega ühinesid on loomulik. Vaenutsevad hõimud on seal alati eksisteerinud ja seda oskavad islamiäärmuslased kenasti ära kasutada. Traditsiooniliselt ei ole Afganistaanis olnud kunagi nii äärmuslikku islamivõimu, kui oli Taleban. Talibani toetus tuli S-Araabiast ja Pakistanist. See, et osa afganistani hõime elab ka Pakistanis, ei tee sealsetes medrestes usuhulludeks koolitatud afgaanide tahet afgaani rahva tahteks. Sama moodi võib õelda, et Narvas välja kuulutatud Eesti Töörahva Kommuun oli Eesti rahva tahe ja kõik kes selle vastu sõdisid, olid okupandid.
Peamine põhjus selles olukorras, mis Afganistanis on, on N. Liidu tekitatud kaos. Pidev sõda, relvadega ülekülvamine, riigiasutuste ja riigivõimu puudus - kõik see tegi Afganistanist vaenutsevate gängide tallermaa, kus maksev oli vaid relva jõud (ja raha suurus).
Näiteks, kui meie kõrvalkorteris käib kisma, siis võime veel silma kinni pigistada, kuid kui aken sisse visatakse, või kirves ukse sisse, siis kutsume muidugi politsei. Igal asjal on piir. Rahvusvaheline üldsus võis veel vaadata pealt, kui afgaani rahvas võimuvõitluses jalge alla tallati, kuid kui terroristid sealsetest baasidest hakkasid teisi rahvaid ohustama, on loomulik, et sellele reageeriti. Kusjuures mulla Omarile anti kõvasti aega, et järele mõelda ja terroristide liidrid välja anda ja treeninglaagrid sulgeda. Seda ta aga ei teinud, vaid asus neid hoopis kaitsma.
Uskuge mind, USAl (NATOl) pole mingit huvi niisama seal Afgaanis sõdida, miljardeid tuulde loopida ja mis peamine - oma inimesi ohverdada. See oli sunnitud käik. Kui praegu NATO ei sekkuks, oleks tulevikus see veelgi keerulisem ja tagajärjed tõsisemad. See sõda pole Afganistani ja afgaanide vastu, vaid islamiäärmuslaste vastu. Ilma saudide (nagu Bin Laden) rahata ja vahhabismi äärmusliku ideoloogiata, poleks Afganistan (IIII maailma suutlikusega riik) endast kellegile mingit ohtu kujutanud! Muide selle viimase - islamiäärmusluse (vahhabismi) - nahka läksid ka tsetseenid. Kui Dudajev (tsetseenide Masood) oli likvideeritud, said võimu juurde vahhabiidid (Hattab jt), kes keerasid tsetseenide vabadusvõitluse totaalselt per.e. Tasakaaluka islmiga ja aukoodeksitest lähtuv, taipidel (hõimudel) põhinev tsetseenide ühiskond pole kunagi põhinenud sellisel haigel vahhabismis. Muidugi paljud tsetseenid asusid nendega koostööle (paljud tsetseenid sõdivad näiteks siiani taliibidega. Taliban tunnistas ainsana Tsetseenide riiki). Uppuja haarab igast õlekõrrest (sõdisid ju eestlasedki II ms-s koos sakslastega). Kuid Dudajev (ja ka Massood) pidasid tõelist vabadusvõitlust, mitte sõda islamiäärmusluse maailmavallutuse eest.

Iraak
Iraagis valitses hirmuvalitsus. Selliseid valitsusi on mujalgi, see pole iseenesest suur uudis. Kuid peale selle oli Saddam Husseini reziim veel ka agressiivne naabrite suhtes. Rünnati Iraani, ja kui selle sõja lõppedes oli Iraani riigikassa tühi, siis rünnati naftarikast Kuveiti. Siseriiklikult suruti räigelt maha opositsiooni ja vähemusrahvaid (näit. gaasitati Keemia Ali eestvedamisel kurde).
Kas ühel riigil on ikka õigus tappa süüdimatult vähemusrahvaid ja rünnata naabreid?
Miks paljud soiuvad nüüd, et mis õigusega NATO väed on Iraagis. Kus nad siis olid, kui Iraak ründas Iraani ja Kuveiti? Selliste arvates oleks igati OK, kui Venemaa ründaks Eestimaad või asuks sealseid eestlasi tapma! Kas nad oleksid sellega nõus?

Juudid ju valitsevad maailma ja sionistid on ohuks kogu maailmale jne.
Palju on juute maailmas? Kui käputäis juute suudab maailma valitseda, siis... miljonid orjad, kes on lasknud käputäiel end orjastada ei väärigi enamat!
Iisrael on rahvusriik, kes väga jõuliselt kaitseb oma riiklikke ja rahvuslikke huve, erinevalt näiteks Eestist. Eks see teeb muidugi kadedaks ja meele mõruks. Juutide kottimine ei aita meil oma probleeme lahendada. Targem on minna peegli ette ja küsida, mida me teeme oma riiklike ja rahvuslike huvide kaitseks?
Teisi halvustades enda upitamine on kaunis labane ettevõtmine, eriri kui seda tehakse rahvuslikul pinnal.
Iisraelil ja juutidel on vähemal huvid. Neid huvitab, et nad jääksid püsima ja, et nende riigil võimalikult head positsioonid oleksid. Enne kui asuda Iisraeli ja juute siunama, oleks aeg Eestil ja kangetel patriootidel minna peegli ette ja küsida, mida teeme meie oma riigi ja rahva huvide nimel? Iisrael ja juudid tekitavad muidugi kadedust. Teeb kadedaks, et üks rahvas, kes on tuhandeid aastaid pidanud võõrsil (sageli tagakiusu all) elama, on kõigele vaatamata suutnud säilitada oma kultuuri ja keele, ja on lõpuks suutnud oma riigi taastada ja selle sisuliselt sitast kullaks teinud. Teeb kadedaks, et sel väikeriigil on üks efektiivsemalt ülesehitatud totaalkaitse struktuur, mis seni on tohutu islamimaailma vastu end tõhusana näidanud.
Nüüd tuleme jälle eesti ja eestlaste juurde. Paljud võõrsil elavad teise-kolmanda põlve eestlased on praktiliselt minetanud oma juured. Tõesti, selles valguses teevad juudid väga vihaseks! Mine või suurest kadedusest ja vihast roheliseks! Et see viimane tükike Lähis-Idast ei ole veel muhameedlik, see teeb ka siin vist mõnel meel mõrudaks. Oleks ju kena, kui Iraan saaks nn. Palestiina näol omale Lähis-Itta platstarmi.

Palestiina
Palestiinlased on islamiusulised juudid, semiidid. Kurb on, et vennad riidu on põõranud. Paraku üks pool (juudid) küüditati oma maalt ja nad on üle pika aja koju tagasi jõudnud. Islami maa on tohutult suurem Iisraelist, kuid nad ei leia kohta käputäiele palestiinlastele. Ei saagi leida. nn. "palestiinlased" on lihtsalt Islami "Trooja hobuseks" (keda toetab eriti Iraan), kes Iisraeli tahetakse sokutada, et siis see viimane Lähis-Ida mitteislami kants hõivata. Ei tahaks me eestlased omale venelasi juurde, ei taha ka juudid islamiste. See on täiesti mõistetav.
Kuid praegu on Palestiina riik juba olemas. Kuid nende eesmärk pole oma riik, vaid Iraani kja teiste islamiäärmuslaste abil Iisrael hävitada.
Paljud "Palestiina" islamistlikud naaberriigid ei salli samuti millegipärast kalleid kaasusulisi "palestiinlasi". Huvitav, et nendega on aigal pool probleeme. Näiteks sellel videol võib näha seda, kuidas Iraagi politsei omal ajal palestiinlastesse suhtus.
"Palestiinlasi" on islamistlik propaganda väga osavalt ära kasutanud rumalate ja lihtsameelsete lääne inimestes haletsuse ja kaastunde tekitamiseks. Lapsed lükatakse eesliinile ja siis fimitakse "sionistide poolt ära tapetut süütuid palestiina lapsi". Vasakpoolsed, anarhistid ja isegi mõningad rahvuslikud ringkonnad on sellise propaganda õnge läinud. Nii on nad end tedmatult (või siis teadlikult) pealetungiva islami teenistusse andnud.

Paariariike pole olemas, on hoopis vaprad ja sõltumatud riigijuhid, kes sionistidele ja ameerika kapitalismile julgelt vastu seisavad!
Eks poosetamise mõttes on vahva Kadaffi, Chavez, Kim Il Jongi, Kastro või Husseini moodi "kanget ja sõltumatut meest" mängida. Kahjuks ainult pideva poosetamisega sellised "julged ja sõltumatud" mehed tegelevadki. Kõvasti sitta oma riigile ja rahvale tõmbavad need sellid ka kaela. Ametlikult pasundab kohalik propaganda muidugi suurtest edusammudest jne., nälgivast rahvast ja taandarenevast tööstusest muidugi mitte sõnagi.
Tegelikult sõltumatud ja vabad maad ei pasunda sellest pidevalt ega klähvi alalõpmata teiste peale. Klähvib tavaliselt ikka see, kel hirmujunn kannikate vahel väreleb...

USA peks loobuma maailma politseiniku staatusest ja igalt poolt tagasi koju tõmbuma!
Kas arvatakse tõesti seda väites, et kui USA tagasi tõmbub, siis teised jõud ei kasuta tekkinud vaakumit ära? See on naiivne unelm. Venemaa, Hiina, paariariigid, terroristid ja Islamimaad kasutavad selle kohe ära. USA pole küll täiuslik, seda tuleb talle lakkamatult meelde tuletada, kuid alternatiiv oleks veel hullem. Mingit kuradi Rahuriiki ei saabu siin maailmas kunagi. Liigpalju on mõjugruppe, kelle ainus unistus on maailmas oma mõjuvõimu aina suurendada. USA vähemalt takistab niimõnegi "hullu" ideoloogia domineerima pääsemist.
Kas arvatakse, et meil pole liitlasi vaja? Kas me oleksime ilma liitlaste abita Vabadussõda võitnud? EI OLEKS! Kui keegi väidab vastupidist, siis on ta viimasegi reaalsustaju kaotanud...
 ''I can accept failure, but I can't accept not trying''