Riigikogu ei saa oma palka alandada - seadus ei luba.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
EVL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Riigikogu ei saa oma palka alandada - seadus ei luba.

EVL
Administrator
OK! Ei luba, siis ei luba. Seadus aga lubab ilusasti ja kenasti teha näiteks Solidaarsusfondi, kuhu siis kanda  üle oma palgatõus. Seda aga ei tehta. Ei tahetagi teha.

Vabandusi leiab ikka, palju raskem on ju olla rahvaga solidaarne.
 ''I can accept failure, but I can't accept not trying''