Kommunistid maksid Pätsile

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
EVL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kommunistid maksid Pätsile

EVL
Administrator

Kommunistid maksid Pätsile

Jaanus Piirsalu   07. september 1999
       

Riigivanem Konstantin Päts töötas Venemaa heaks 4000 dollari eest aastas

Eesti läbi aegade tuntumaid poliitikuid Konstantin Päts tegi enne 1934. aasta riigipöörde korraldamist koostööd Nõukogude Venemaaga, mille eest teenis 4000 dollarit aastas.

Pätsi 1924.-1934. aastani kestnud koostöö kommunistliku Venemaaga avalikustas kaheksa aastat Moskvas Vene välispoliitikaarhiivis töötanud Eesti ajaloolane Magnus Ilmjärv.

"Need suhted mängisid olulist rolli riigipöörde teostamisel 1934. aastal ning mõju ulatub tõenäoliselt 1939. ja 1940. aastate sündmusteni," ütles Ilmjärv.

Ilmjärve väitel kooskõlastas Päts Venemaa saatkonnaga 1934. aasta 12. märtsi riigipöörde, millega kehtestati Eestis "vaikiv ajastu".

"Kui lugeda välisasjade rahvakomissariaadi materjale, siis sadadel lehekülgedel esineb mõte, et Päts oleks kõige sobivam isik Eestit juhtima ning astuti ka mitmeid samme, et Päts võimule saaks," ütles Ilmjärv Kuku raadio saates "Sajandi suurkujud".

Kõige rohkem paljastab Pätsi koostööd afäär Vene riikliku naftasündikaadiga, mis müüs Eestis monopoliõigustes Vene naftasaadusi.

1928.

aastal soovis Vene valitsus muuta sündikaati Eesti-Vene segaaktsiaseltsiks. Ilmjärve andmetel otsustas Moskva ühisfirmasse kaasata mõned Eesti suurärimehed ja tollase börsikomitee esimehe Pätsi.

"Moskvas rõhutati, et asi peab olema äärmiselt salajane ja keegi ei tohi sellest teada saada," märkis Ilmjärv.

Läbirääkimisi eestlaste, peale Pätsi veel ärimees Joakim Puhki kaasamiseks peeti 1928. aastast 1930. aasta märtsini. "Otsustati, et Pätsist saab Nõukogude naftasündikaadi jurist-konsult palgaga 4000 dollarit aastas," ütles Ilmjärv.

Ilmjärve sõnul oli tegemist väga suure summaga, mis võrdus tollase Eesti suursaadiku aastapalgaga Berliinis. Eesti rahas tegi see 18 000 krooni.

1930. aasta sügisel tegi Moskva aga ootamatu kannapöörde ning loobus eestlaste kaasamisest naftafirmasse. Sellele vaatamata maksti Pätsile edasi 4000 dollarit aastas.

Puhkile otsustas Venemaa anda teatud koguse naftat Eestis müümiseks.

"Kui kaua Pätsile raha maksti, seda pole õnnestunud selgitada," ütles Ilmjärv. "Üks vene ajaloolane väidab, et viimane "töötasu" anti Pätsile kätte 1934. aasta märtsi alguses."

Eestis kõige põhjalikumalt Pätsi tegevust uurinud Ilmjärv ei soovinud öelda, kas 4000 dollari maksmine oli Venemaa altkäemaks Pätsile. Ta nimetas seda Pätsi töötasuks teatud konsultatsioonide eest.

"Näiteks eesti ärimehe Pärtseli kohtuprotsessi mõjutamine soovitavas suunas," ütles Ilmjärv. "Samuti informeeris Päts Nõukogude Liidu saatkonda ja kaubandusesindust mitme Eesti panga pankrotist, nii et nad jõudsid õigel ajal oma raha päästa ja arved likvideerida."

"Võime öelda, et seda naftasündikaati kasutati poliitilise käsivarrena ka teistes riikides, näiteks Hispaanias 1920. aastate lõpus, et avaldada mõju Hispaania valitsusele," lisas Ilmjärv. "Ka seal anti ühele seltskonnale Nõukogude nafta monopoolse müügi õigus."

Raha Päts tõenäoliselt ise vastu ei võtnud. Seda maksis Vene saatkond Pätsi usaldusisikule Rudolf-Kaarel Renningule.

Ilmjärve andmetel arutas Päts 1926.-1934. aastani pidevalt Venemaa saadikuga Eesti sise-, välis- ja majanduspoliitilisi küsimusi. "Ta andis informatsiooni valitsuse liikmete vaadete ja seisukohtade suhtes, iseloomustas üksikasjalikult oma poliitilisi vastaseid," kinnitas Ilmjärv. "See jõudis kõik Moskvasse."

Eesti ja välismaa fondide raha eest Moskva arhiive uurinud Ilmjärv välistas, et Pätsi puudutavad dokumendid võivad olla võltsitud.

"Kas te tõesti mõtlete, et kümmet aastat Vene diplomaatia dokumente on võimalik bluffida," ütles Ilmjärv Eesti Päevalehele. Tema sõnul jookseb Pätsi nimi läbi sadadest toimikutest.


http://www.arileht.ee/artikkel/56116
 ''I can accept failure, but I can't accept not trying''