Kommentaar postimehest

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kommentaar postimehest

Pronksmäss
Arvan

29.04.2009 15:47
et neid pole just palju, kes teaksid sellist kohanime nagu Eberswalde. See on endise Ida-Saksa territoriumil olev asula, kus oli vene sõjaväekalmistu. Sakslased tegid selle nüüd üsna hiljuti maatasa. Sõna tõsise mõttes, käisid buldooseriga üle. Selle kohta võite lugeda kremlile ustavast ajalehest "Izvestija". Mina lugesin seda eile, aga uudis ise oli vist 17. aprillist. Uudise juures on video ja puha. Nii et sakslased on end kokku võtnud ja hakkavad vene kalmistuid tasapisi hävitama. Venelastel pole selle vastu mitte midagi. Nii nagu pisikaru pani Soomes lillekesed Mannerheimi hauale, kes nagu teada oli väga heades suhetes Hitleriga, nii pole neil ka midagi selle vastu, kui šrööderlased vene sõjaväekalmistuid vähehaaval vähemaks võtavad. Ainult aljoosa on neil väga sügaval südames.