Eesti ühiskond vajab totaalset ümberkujundamist

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
EVL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Eesti ühiskond vajab totaalset ümberkujundamist

EVL
Administrator
Totaalselt. Senine ossipenkotamine tuleb lõpetada ja anda Eesti ühiskonnale uued väärtused. Senine, üle laipade raha järgi jooksmine peab lõppema ja peab algama uue ja eluterve ühis(!)konna ülesehitamine. Pere, keskkond, hoolivus, eestlastest ühtse ja hooliva perekonna moodustamine - see peab algama juba koolis, kus iga last tuleks maksimaalselt väärtustada ja leida kõigile nende õige ja meelepärane koht.
 ''I can accept failure, but I can't accept not trying''